Eğiticinin Eğitimi

Online
Eğitim

Gerçek
Sertifika

Web, Tablet ve
Cepten Erişilebilir

Eğiticinin Eğitimi (EE), herhangi bir alanda eğitim veren kişilerin öğrencilere daha verimli bir ders süreci sunması için oluşturulan bir eğitim programıdır. Bu program, eğitimcilerin aşağıdakiler gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar:

• Eğitimin Temelleri: Yetişkin eğitimi prensipleri, öğrenme teorileri, eğitim tasarımı ve değerlendirme gibi temel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

• Öğretim Yöntemleri: Farklı öğretim yöntemlerini (örneğin, sunum, tartışma, vaka çalışması, problem çözme) etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlar.

• Sınıf Yönetimi: Sınıf ortamını etkili bir şekilde yönetme, öğrenci motivasyonunu sağlama ve disiplin problemlerini çözme becerilerini geliştirir.

• İletişim Becerileri: Etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, aktif dinleme ve geri bildirim verme becerilerini geliştirir.

• Teknoloji Kullanımı: Eğitimde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlar.

FİYAT:

20,000.00

SÜRE:

2 Gün (8 Saat)

KONTENJAN: